Инвестиционен проект

 1. Изготвяне на инвестиционен проект

Необходими документи:

 • Копие от нотариален акт
 • Скица с виза за проектиране
 • Предварителни договори с Вик и Ел
 • Геодезическо заснемане

Инвестиционен проект – включва:

 • Архитектурата
 • Конструкция + КТК
 • Ел. проект
 • Вик + външни врзъки
 • ОВИ
 • ЕЕ
 • Доклад по енерг. ефективност
 • ПБЗ

Забележка: Проект – Вертикална планировка не влиза в цена, той трябва да се изработи от човека направил геодезическото заснемане. Бихме могли да го изработим и ние срещу допълнително заплащане.