Фундамент на къща

 

Бетонов ивичест фундамент включва:

 • Изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Насип
 • Тръмбоване и уплътняване на насип
 • Бетон и полагане
 • Арматура и мрежа
 • Полагане на полиетиленово фолио
 • Вик инсталации в основите
 • Изолация

При изпълнението на фундамента, нашият техническият ръководител следи за:

 • Слягане на земната основа и достигане на необходимата дълбочината на фундиране.

* Слягането на основите на къщата може да възникне по ред прични: разлики в големината, дълбочината, вида и на¬товарването на основите

 • Дълбочината на фундиране

*Минималната дълбочина, трябва да бъде винаги по-голяма от дълбочината на замръзване на почвата.

 • Правилно поставяне на армировката в основите

* Армировката осигурява монолитността на бетоновите основи

 • Дренирането на плочата – чакъл, поставяне, експандиран пенополистирол, хидроизолационна мушама.

* Най-целесъобразно относно изолирането на подовете от нивото на почвените води, засипката да се прави от чакъл. Той служи за дренаж и водата няма да се задържа под първата бетонна плоча (пода). Освен тази мярка, може преди направата на подовата плоча (настилката) върху дренажният слой да се положи пласт експандиран пенополистирол, след което хидроизолационна мушама.

 • При наливането на бетон в основите, задължително трябва да се вибрира за да не останат шупли, в които да се акумулира влагата.

 

Още в тази категория: « Инвестиционен проект Стени »