Отопление

   1  2  3  4  5  6  7
Тип - отопление Геотермия Термопомпа Ток Газ Пелети Въглища

Дървен

материал

Оценки от експерти - лв/ MWh 50 лв./35 100 лв./61 192 лв./122 112 лв./60 88 лв / 49 62 лв/35 80 лв/ 46
Къща с изолация от ЕПС 1 800 лева 3 300 лева 6 500 лева 3 480 лева 2 800 лева 1 800 лева 2 300 лева
Къша с изолация от каменна вата 900 лева 1 650 лева 3 300 лева 1 740 лева 1 400 лева 900 лева 1 400 лева
Предимства Удобно / ниски разходи Удобно / ниски разходи Удобно, ниски разходи/ лесно регулиране Удобно, разумни разходи/ лесно регулиране

Удобно, ако има

автоматично

захранване

ниски разходи Ниски разходи
Недостатъци По - висока начална инвестиция шум: сух въздух, през зимата има нужда от други допълнително отопления

Високи

оперативни

разходи

Високи такси към

включване към мрежата. Цената зависи от политиката

Иска труд и време да се чисти котела и да се зареждат пелети Изисква труд и време, място за съхранение и достъп Изисква труд и време, място за съхранение и достъп